Дилинговый центр БрокБизнесБанка

 
Дилинговый центр БрокБизнесБанка заработал.
подробности на сайте: Forex-bankbb.com
 
У вас хорошо написаные правила . Но читать правила НЕ СВОИ тоже иногда полезно - ваш пост явно не в той ветке что противоречит правилам форума :-/
 
Цитата
NiroУ вас хорошо написаные правила . Но читать правила НЕ СВОИ тоже иногда полезно - ваш пост явно не в той ветке что противоречит правилам форума :-/


Согласен... немного не по правилам. :expert:
Расценил как не рекламу, а просто сообщение. Принимая во внимание, что это практически первое заявление БББ о ФОРЕКС, оставил эту ветку, дабы существующие и вновь прибывающие их клиенты могли высказать свое мнение. :expert:
 
Цитата
NiroУ вас хорошо написаные правила . Но читать правила НЕ СВОИ тоже иногда полезно - ваш пост явно не в той ветке что противоречит правилам форума :-/


В Правилах скромно умолчано о расстоянии, на котором можно поставить ордер от цены и о проскальзывании. Наверное, нечем хвастаться :)
 
Почитал договор, это по-моему еще хуже, чем у отсосбанка.

7.1. Зарахування на Торгівельний рахунок та списання з Торгівельного рахунку коштів Клієнта за кожною Операцією здійснюються в Базовій валюті на Дату валютування.
7.2. Клієнт погоджується, що після закриття Позиції на певну Дату валютування Банк може виконати одну з наступних дій без отримання його додаткової згоди:
7.2.1. у разі отримання позитивного результату від проведених Операцій (якщо ціна купівлі менша за ціну продажу) відповідна сума коштів є прибутком Клієнта і зараховується Банком з Торгівельного на Гарантійний рахунок Клієнта;
7.2.2. у разі отримання негативного результату (якщо ціна купівлі вища за ціну продажу) від проведених Операцій відповідна сума коштів є збитком Клієнта і списується Банком у безакцептному порядку з Гарантійного рахунку Клієнта.
7.3. Клієнт може отримати частину або всі свої кошти, які обліковуються на його Гарантійному рахунку або перевести ці кошти на інший його рахунок з урахуванням умов, визначених в п. 4.3. цього Договору.

Этот банковский прикол я знаю. Смысл даты валютирования, когда банк, без предупреждения проводит зачисление с торгового счета на Гарантийный сводится к удержанию налога. Т.е. ты можешь деньги не снимать, но налог они обязаны начислить. В результате с прибыльных сделок снимается налог, а убыточные компенсируются на счету прибылью за вычетом налогов.
Пункт, что они могут это делать не говорит о том, когда они должны это делать. А должны они это делать каждый день при начислении свопа.

6.12. у 23-50 якщо Позиція є відкритою, Клієнт:
6.12.1. закриває Позицію; або
6.12.2. залишає Позицію на наступний день, але його Позиція буде перерахована з урахуванням своп-пунктів.
6.13. У разі невиконання Клієнтом пунктів 6.12.1. або 6.12.2. цього Договору до 23:50 години відповідного робочого дня уповноважений Дилер залишає Позицію відкритою з розміщенням стоп-ордера на ніч таким чином, що після закриття всіх відкритих Позицій за розміщеними Торгівельними ордерами залишок на Гарантійному рахунку Клієнта становитиме менше 20 (двадцяти) відсотків від Маржі по відкритим Позиціям, що залишалися на ніч.
6.13.1. У такому випадку наступного робочого дня Банк проводить Операцію Своп. При цьому Позиція закривається за поточним ринковим курсом на попередню Дату валютування та відкривається аналогічна їй Позиція на наступну Дату валютування з урахуванням ринкових Свопових пунктів.

Вот и получается, сливаешь счет, да еще и налоги платишь, а самому х.. что остается. Да еще непонятно, как дилер после закрытия откроет позицию, если маржи будет маловато от закрытой убыточной позиции.

Короче чисто банковский сервис со своими примочками, вчитайтесь:
-"Маржинальна торгівля" – це здійснення Операцій на суму, яка перевищує розмір Гарантійного внеску, з обов'язковим закриттям Позицій Клієнтом на Дату валютування. При цьому можливий збиток від Операцій на Дату валютування за Базовою валютою має бути покритий розміром Гарантійного внеску Клієнта;

То о чем я говорил, что закроют, а покрывать Вам.
А это про пративный индикатив.

3.2. Клієнт усвідомлює, що інформація щодо рівня котирувань з інформаційних систем та в Системі є індикативною. Операції здійснюються за цінами, отриманими у Дилера Банку через Систему або по телефону. При цьому очікується, що котирування Банку на здійснення Операцій, та, відповідно, ціни виконання Торговельних Ордерів, будуть відносно співпадати з індикативними котируваннями інформаційних систем. Клієнт згоден, що певні фактори, серед яких: затримки в роботі комунікаційних систем, великий обсяг Операцій, мінливість цін та інші, можуть призводити до відмінностей між котируваннями Банку та котируваннями з інших джерел. Посилання на індикативні котируваннями з інших інформаційних систем не приймаються при розгляді претензій щодо виконання ордерів.

Индикатив короче и пошли все нафик с претензиям по катированию.

А это ваще шедевер, тока непонятно, как самостоятельно и без дилера:

6.2. Проведення Операцій на міжнародному валютному ринку здійснюється Клієнтом самостійно на власний розсуд та ризик через Систему або за телефоном.

Наконец-то у нас появился банк, открывший прямой доступ к международному тусняку бабла.
Короче как всегда банковская твердолобость в натуре мля. :expert:
 
Стосовно БрокБізнесБанка скажу так. Мені при відкритті поточного рахунку для оплати за інститут дуже сильно нахамили та багатьом іншим моїм сокурсникам. Всі кого знаю цей банк характеризують як банк, що хамовито відноситься до клієнта без поваги. Так що не відомо який буде форекс у них.
 
Цитата
ОлесьСтосовно БрокБізнесБанка скажу так. Мені при відкритті поточного рахунку для оплати за інститут дуже сильно нахамили та багатьом іншим моїм сокурсникам. Всі кого знаю цей банк характеризують як банк, що хамовито відноситься до клієнта без поваги. Так що не відомо який буде форекс у них.


Мабудь Хворекс буде тэж хамський. До бабки ходити не треба. :expert:
 
Цитата
AuffПочитал договор, это по-моему еще хуже, чем у отсосбанка.

7.1. Зарахування на Торгівельний рахунок та списання з Торгівельного рахунку коштів Клієнта за кожною Операцією здійснюються в Базовій валюті на Дату валютування.
7.2. Клієнт погоджується, що після закриття Позиції на певну Дату валютування Банк може виконати одну з наступних дій без отримання його додаткової згоди:
7.2.1. у разі отримання позитивного результату від проведених Операцій (якщо ціна купівлі менша за ціну продажу) відповідна сума коштів є прибутком Клієнта і зараховується Банком з Торгівельного на Гарантійний рахунок Клієнта;
7.2.2. у разі отримання негативного результату (якщо ціна купівлі вища за ціну продажу) від проведених Операцій відповідна сума коштів є збитком Клієнта і списується Банком у безакцептному порядку з Гарантійного рахунку Клієнта.
7.3. Клієнт може отримати частину або всі свої кошти, які обліковуються на його Гарантійному рахунку або перевести ці кошти на інший його рахунок з урахуванням умов, визначених в п. 4.3. цього Договору.

Этот банковский прикол я знаю. Смысл даты валютирования, когда банк, без предупреждения проводит зачисление с торгового счета на Гарантийный сводится к удержанию налога. Т.е. ты можешь деньги не снимать, но налог они обязаны начислить. В результате с прибыльных сделок снимается налог, а убыточные компенсируются на счету прибылью за вычетом налогов.
Пункт, что они могут это делать не говорит о том, когда они должны это делать. А должны они это делать каждый день при начислении свопа.


Да в Укрсоцбанке по другому!!!:
7.1. Зарахування на Торгівельний рахунок та списання з Торгівельного рахунку коштів Клієнта за кожною Операцією здійснюються в доларах США на Дату валютування.
7.2. Після закриття Позиції на певну Дату валютування Банк виконує одну з наступних дій:
7.2.1. у разі отримання позитивного результату від проведених Операцій (якщо ціна купівлі менша за ціну продажу) відповідна сума коштів є прибутком Клієнта і зараховується Банком на Торгівельний рахунок Клієнта;
7.2.2. у разі отримання негативного результату (якщо ціна купівлі вища за ціну продажу) від проведених Операцій відповідна сума коштів є збитком Клієнта і списується Банком з Торгівельного рахунку Клієнта.
7.3. Клієнт може отримати частину або всі свої кошти, які обліковуються на його Торгівельному рахунку або перевести ці кошти на Поточний рахунок з урахуванням умов, визначених в п. 5.5. цього Договору.
7.3.1. Якщо загальна сума перерахувань Клієнта з Торгівельного рахунку на Поточний рахунок перевищує суму Гарантійного внеску, Банк утримує суму податків та зборів, встановлених чинним законодавством України, з суми перевищення, при кожному наступному перерахуванні.
 
Вижу, по-другому, но Укрсоцбанк рискует, потому что делает неправильно. Да еще свои неправомерные действия прописал в Договоре.

На то в банке и существует дата валютирования, что бы проводить взаиморассчеты и удерживать налог на эту дату. Как правило, при множественности операций, должен учитываться результат одного операционного дня, потому Соцбанк некоторое время не обслуживал счета по ночам.
Используя торговый счет, как черный ящик, банк по сути скрывает действительные операции клиентов, выводя по своему разумению результат на Гарантийный счет или поточный рахунок. но скрывает до тех пор, пока хорошо не потребуют. А потребуют, когда кто-то из клиентов хорошо отличится по прибылям или кем-то особо успешным заинтересуются налоговые органы.
Но можно сказать вероятность наступления такого события, при их условиях близка к нулю. Но что бы клиент нос не воротил сильно, соцбанк решил чуточку нарушить.
А БББ вобще хитро написал, не подкопаешься, типа "без отримання згоди" но суть остается таже. :expert:
 
Цитата
Cash
Цитата
Niro пишет: У вас хорошо написаные правила . Но читать правила НЕ СВОИ тоже иногда полезно - ваш пост явно не в той ветке что противоречит правилам форума :-/


В Правилах скромно умолчано о расстоянии, на котором можно поставить ордер от цены и о проскальзывании. Наверное, нечем хвастаться :)


Уважаемые господа!
Просьба вести конструктивный диалог, а не многозначительно "вести диалоги о несбывшемся" и "критиковать неизвестное".

Отвечаем конкретно:
1) ордер от цены можно поставить в 10-15 пунктах в зависимости от конкретной пары валют (ее волотильности)
2) проскальзывание как и везде возможно на новостях (суперактивный рынок), но вызвано не желанием кого-то обокрасть, а только стремлением недопущения пипсования на новостях - что есть очень некрасивой стратегией и мешает работе всей системы в целом.
Читают тему (гостей: 1)

Вход

Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: